စိတ္ပညာစာအုပ္

စိတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ေလ့လာသင့္ေသာ စာအုပ္ေကာင္း တစ္လက္ပါ။ ေအာက္မွာ Download link ခ်ေပးထားတယ္
https://www.dropbox.com/s/a5zb91nmrd779mj/%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80
image

Advertisements

Published by

Admin

နိုင္ငံေရးရာ /အေထြေထြဗဟုသုတႏွင့္ လူငယ္႑

One thought on “စိတ္ပညာစာအုပ္”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s