အြန္လိုင္းမွာျပန္႔ေနတဲ့ ထီးလိုမင္းလိုဘုရားျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အျဖစ္မွန္ကိစၥက ဒီလိုပါတဲ့ ထီးလိုမင္းလို ဘုရားျဖစ္စဥ္ကိစၥ႐ွင္းလင္းျခင္း

အြန္လိုင္းမွာျပန္႔ေနတဲ့ ထီးလိုမင္းလိုဘုရားျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အျဖစ္မွန္ကိစၥက ဒီလိုပါတဲ့ ထီးလိုမင္းလို ဘုရားျဖစ္စဥ္ကိစၥ႐ွင္းလင္းျခင္း

 

 

ခ်စ္ခင္႐ိုေလးစားရပါေသာမိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ာ ယေန႔ နံနက္မွစ၍ facebook ေလာက တြင္ပ်ံ ့ႏွံ ့လ်က္႐ွိေသာ ထီးလိုမင္းလိုဘုရား၏ ပထမ photo ထီးေတာ္႐ွိေနပါလ်က္ပံု ထြက္လာေသာအခါ ထီးေတာ္နဲ႔ တလြဲေပၚထြက္ေနျခင္း ဒုတိယ photo တိမ္မ်ား အထက္တြင္ေစတီေတာ္မ်ား ေပၚထြန္းေနျခင္း စသည့္ ပံုႏွစ္ပံု စတင္ပ်ံ ့ႏွံ ့ခဲ့ပါသည္။ ထိုပံုမ်ားႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ထိုပံုေပၚေနေသာ ဖုန္းအား ကိုင္၍ၾကည့္႐ူ ့ေနေသာ ပံုပါ ထပ္မံေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ထိုပံုမ်ားသည္
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိွဳင္ဖုန္းျဖင့္ ႐ိုက္ကူးရာ တြင္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု Facebook တြင္ တင္ေနသူမ်ားလဲ ေတြ ့႐ွိရပါသည္။

ထို ကိစၥအဝဝ၏ ျဖစ္စဥ္ အမွန္မွာ.. တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ထိုဘုရားတြင္ေရာက္႐ွိ ခ်ိန္တြင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ထဲမွ အဆင့္ျမင့္အရာ႐ွိႀကီး တစ္ဦး၏ဇနီးမွ ဖုန္းျဖင့္႐ိုက္ရာမွ ထိုသိ့ုေပၚလာျခင္းျဖစ္၍ အံ့ၾသစြာျဖင့္ေတာင္းယူၾကည့္႐ူ ့ေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ထိုဖုန္း ၊ ထိုပံုမ်ားႏွင့္ လံုးဝ လံုးဝ  ပတ္သက္မွဳ႕မ႐ွိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။တခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားမွာ… တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးမွ ထီးေတာ္ တင္ခ်င္သျဖင့္နာမည္ႀကီးေအာင္ သတင္းလႊင့္သည့္ ပံုစံျဖင့္ေဝဖန္ေနက်သည္ကိုလဲ ေတြ ့႐ွိရပါသည္။ထီးေတာ္တင္မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍တာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ ့ဆံုေျပာၾကားရာတြင္မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲထီးေတာ္တင္မည္၊မိမိတို႔တပ္မေတာ္မွထီးေတာ္တင္မည္စသျဖင့္ လံုးဝ လံုးဝ မေျပာၾကားခဲ့ပါမိမိလဲ ပါဝင္လ်ဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသာေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္…ယခုကိစၥျဖစ္ရပ္သည္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္လံုးဝ(လံုးဝ)ပတ္သက္မွဳ႕မ႐ွိပါေၾကာင္းထပ္မံတင္ျပအပ္ပါသည္။

 

Advertisements

၁၁ ရာစု ပုဂံေခတ္ ဗိသုကာပညာ

၁၁ ရာစု ပုဂံေခတ္ ဗိသုကာ ပညာ


၁၁ ရာစု ပုဂံေခတ္ ဗိသုကာပညာ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

credit##MP4 YoU

Visit website